Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Kommenteerivad: Arhitektuurikooli õpetajad

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Arhitektuurikool tegutseb alates 2011. aastast ning on üks vähestest omataolistest nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas ja Baltikumis. Arhitektuurikooli õpetajatel on kaheksa aastat kogemusi lastele ja noortele ruumi teemade tutvustamisega ning õppetegevuste väljatöötamisega. Tähelepanu tuuakse nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna toimimist ja seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles. Arhitektuurikool on ühtlasi ka Kooliruumi projekti looja ja korraldaja.

 

Pähklimäe Gümnaasium / Artflight

Taissija ja Diana

Meie valisime koolis kohta, milles viibib aega suurem osa kooliperest. Meie arvates, seda võiks muuta paremaks, et kõikidel oleks meeldiv seal olla. Lisame fotosid kohast ja vastusi küsimustele, et oleks selle koha ettekujutus.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Selline ruum, kus kogu koolipere päeva jooksul kokku puutub, on suurepärane valik! Seda võiks nimetada ka siseruumi avalikuks ruumiks - paigaks, kus õpilased-õpetajad päeva jooksul trehvavad. Siin on kindlasti väga palju potentsiaali, et ruum muuta veel aktiivsemalt kasutatavaks paigaks, kus üksteisega kohtutakse, seisatatakse teretamiseks ja koolipere teiste liikmetega tuttavaks saadakse. Hästi kavandatud ja kõigile mõeldud avalik ruum on oluline sidusa ja sõbraliku ühiskonna (antud juhul siis koolipere) tekkimiseks.
Tore on ka liikumise analüüsiplaan sellest lähtuvalt saab edasi mõelda, kuhu ja mida oleks otstarbekas kavandada, et see otseselt liikumist ei takistaks, kuid samas oleks mugavalt kasutatav.


Pähklimäe Gümnaasium / Sparta

Alesja Baranova
Darja Zolkina
Nikita Jagudin

1. Miks on see koht koolimajas oluline?
See on meie eesti keele klass ja seal töötab meie klassijuhataja. Selles klassis toimuvad paljud eesti keele tunnid nii põhikooli õpilastel, kui ka gümnaasiumi õpilastel, sellepärast see on kooli jaoks tähtis. Klass on üsna väike aga siin on väga mõnus töötada, kuna klassis on olemas palju skeeme, kus on kujutatud erinevad reeglid ja samuti siin asub palju muid erinevaid plakateid,mis on seotud eesti keeliga.
2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad?
Seda kohta kasutavad enamasti 5-12 klassi noored, kus nad õpivad eesti keelt. Kindlasti kasutavad seda ka õpetajad. Tegime väikse vaatluse, mis tekkis 20 minutit(13.05-13.25). Loendasime 17 inimest,kes tulid tundi(kümnenda klassi õpilased); nad kirjutasid vihikusse reeglid, kuulasid õpetajad, mõned suhtlesid omavahel, lugesid teksti õpikust. Kui valiksime teist kellaaega, siis muutuks lihtsalt õpilaste vanus.
3. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas?
Sõnad, mis iseloomustavad meie klassi: naeru täis, üksteisemõistmine, aju.
4. Kuidas siin liigutakse?
Inimesed liiguvad enamasti aeglaselt, kuna ei ole piisavalt ruumi, et midagi aktiivselt teha. Aga mõnikord kui keegi hilineb, siis jookseb nii kiiresti, et lööb kõiki jalust maha. Kui on tunnid vara hommikul, siis võime teha ka võimnlemist.
5. Milline on selle koha sisustus?
Selles klassis on olemas toolid ja koolipingid, riiulid raamatutele(seal asuvad sõnaraamatud,õpikud ja teatmikud), tahvel, õpetajatelaud, printer ja projektor. Selleks, et teha kuulamisülesandeid on ka makk. Arvame,et võiks ühe seina peale maalida midagi põnevat ja panna ka uuemad toolid, mis oleksid mugavam.
6. Kuidas see koht kõlab?
Kuna see on eesti keele klass, siis enamasti räägitakse siis eesti keeles ja võime kuulda nii õpetajate hääli, kui ka õpilaste hääli. Põhiteema on eesti keele õppimine ja kõik mis on sellega seotud. Kui räägib õpetaja,Sid tabteeb seda valjusti,et kõik kuulaksid, kui aga räägivad omavahel õpilased,siis püüavad Thea seda vaikselt. On ka teised hääled: sosin, paberiga krõbistamine, kriidi kriuksumine tahvlil, raamatute/õpikute avamine jne.
7. Mismoodi siin lõhnab?
Õhk klassis on alati puhas,kuna ruumis on suured aknad ja vahetunni ajal me õhustame klassi. Samuti klassis on alati raamatute lõhn; puidu lõhn, sest kõik kapid ja raamatuteriiulid on tehtud puust ja veel ka värske kriidi lõhn.
8. Milline on valgus?
Klassis on alati valge, kuna on palju lampe ja asuvad ka suured aknad, mille abil klassi tuleb palju päevavalgust.
9. Kuidas sa ennast siin tunned?
Kõik me tunneme siin ennast väga hästi,lõbusalt ja mugavalt. Klassis valitseb tööõhkkond, kõik on surepäärases tujus ja neil on meeldiv siin olla. Aeg lendab nii kiiresti, et me ei märka,et tund on juba lõppenud. See kõik on tänu meie õpetajale.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Seda on küll suur rõõm kuulda, et teie klassis nii positiivne õhkkond valitseb. Olen ka ise märganud, et just inimestevahelised suhted ongi ruumis kõige tähtsamad!
Teie valitud ruum on huvitava geomeetriaga, klassiruumi kohta ebaharilikult piklik. Kas olete proovinud istuda erinevates kohtades selles klassis? Kui paljudelt pinkidelt on vaade tahvlile mugav? Üks koolilaud on lausa vastu tahvli seina, see vist ei ole istumiseks kõige populaarsem koht?
Kuid tõepoolest, hea ruum ei pea tingimata olema suur. Mõnikord on väikese ruumi tekitatud intiimsusel hoopis oma võlu. Nõnda on ka teie klassis vaatamata mõningale kitsusele olla mõnus. Tundub, et sellele klassiruumile lisavad avarust suured aknad. On positiivne, et neist jõuab klassi palju päevavalgust. Seda ei asenda ükski kunstlik valgusti.
Teie teostatud analüüs on põhjalik ja seda lugeda oli huvitav!


Are Kool / Padjakesed

Aike Näppi, Kaisa Plastunov, Eliise Soosaar, Triinu Võsumets, Ketlin Valt

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Tundub, et olete leidnud ühe mõnusa koha, mille täit potentsiaali pole veel ära kasutatud - väidate, et "puudu on vaid mugav istekoht patjadega". Vahel ongi nõnda, et väikestest liigutustest sünnib palju.
Asukohapõhisust kasutades saab tihti toredaid mõtteid. Näiteks, võite analüüsida valgusmängu ja selle varjudest seinal endale päiksekella teha. Võite seinale mõtetekogumistahvli kinnitada. Võite pakkuda välja mõne huvitavama valgusti või nagu ise pakkusite, proovige disainida üks üllatuma panev iste.


Are Kool / Karkass

Heinar Resev, Markus Steinberg, Leho Hiienurm, Rauno Luur, Endri Hansar

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Tublilt tehtud analüüs! Nõnda projektile läheneda aitab kaasa sisuka ja hea tulemuse valmimisele. Oleme teie üle uhked. Lisaks küsimustele ja vastustele lisasite ka fotod ja skeemi, mis on vajalik kohast paremaks arusaamiseks.

Analüüside juures tuleb alati tabada, et mis on konkreetse projekti juures võtmepunktid. Näiteks saab kaardistada valguse liikumist, inimeste arvu ja vanust puhkenurgas erinevatel kellaaegadel, joonistada või pildistada erinevaid viise, kuidas seda kohta kasutatakse ja kui loovad ollakse. Ehk see annab inspiratsiooni ühe mitmekülgse nurga edasiarendamiseks!


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!