Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Kommenteerivad: Mart Laanpere

Mart Laanpere on haridustehnoloogia vanemteadur Tallinna Ülikoolis, aga varem töötanud ka matemaatikaõpetaja ja koolidirektorina. Tema teadustöö haridustehnoloogia vallas keskendub kooliuuendusele digitehnoloogia toel, õpilaste ja õpetajate digipädevustele, digiõppevarale (sh. digiõpikud ja -eksamid). Ta on vedanud eest mitmeid digi-innovatsiooni projekte nii Eestis (Koolielu.ee, Samsung Digipööre, DigiÕppeVaramu) kui ka nõustanud arendusprojekte välismaal (nt. Hirvehüpe Gruusias, Tuleviku Klassiruum Moldovas).

Narva Keeltelütseum / NKL

Kristi Reisk
Jelizaveta Bespalova
Xenia Voronovich
Karina Zahharova
Marija Iljina
Uljana Safonova
Viktoria Suvorova
Roman Vassiljev

Kooli perimeeter
Selle ülesande täitsid 4 inimest, jagasime kooli territooriumi kõigile osalejatele (neli osa), see tähendab, et igaüks läbis umbes veerandi koolimaja perimeetrist
• I osa - Esimene osaleja läbis 124 sammu
• II osa - Teine osaleja - 182 sammu
• III osa - Kolmas osaleja - 295 sammu
• IV osa - 4. osaleja - 185 sammu
Kokku tuli välja 786 sammu
Mõõtsime ligikaudse sammu pikkuse, milleks oli 71 cm
Ja selgus, et kooli ümbermõõt on umbes 55806 cm, mis vastab umbes 558 meetrile.
Samuti oleme sammude kaupa muutnud kooli ligikaudset kõrgust.
Kooli peasissepääsu juures on ainult 7 astet, iga astme kõrgus on 12 cm.
Narva Keelelütseumi Koolil on 4 korrust.
Koolis on kokku 7 trepiastet, mis koosnevad 11 astmest, iga astme kõrgus on 12cm.
Nii saime teada kooli umbkaudse kõrguse, milleks oli 924 cm ehk 9,24 meetrit.


Narva Pähklimäe Gümnaasium / BRUTALISM

Gleb Sokolov, Dmitri Zareckii, Vladimir Platonov, Maksim Ovchinnikov, Darja Gnidenko, Evelina Abina, Elizaveta Sashkina.

Seekord otsustasime näidata, kuidas tulevikuinimesed välja näevad. Paraku on tulevikuinimesed palju enamat kui asjad. Ja nüüd on maailm neile vaid mänguasi.


Narva Pähklimäe Gümnaasium / Gootika

Alina Fedossenko, Darja Udaltsova, Anastasia Petrikova, Vlada Deysner

Tere, me oleme tiim Gootika.
Selles ülesandes me tahtsime mõõta meie kooli seinu pikkus õpikuga. Mõõtasime me keemia õpikuga mis pikkus on 0,239m.
1. ~13,8m = ~58 õpikuid
2. ~29,2m = ~122 õpikuid
3. ~28,7m = ~120 õpikuid
4. ~72m = ~304 õpikuid


Saue Gümnaasium / MEM

Marta Rõigas, Elinor Loikmaa ja Maribel Kivi

Meie otsustasime ära lugeda mitu trepiastet on meie koolis minnes esimeselt korruselt neljandale korrusele. Mõõtsime ainult peatreppe kuna neid kasutatakse tihedamini ja tundus huvitavama lugeda neid trepiastmeid. Meie koolis on ka olemas küljetrepid. Meie saime trepiastmeid kokku 93. Seda ülesannet meile väga meeldis teha. Lapsed ja õpetajad liiguvad päeva jooksul väga palju. Nagu mõned ütlevad siis üks trepiaste annab elule 1 sekundi juurde, pole üldse paha, et nii palju treppe ja trepiastmeid on.


Saue Gümnaasium / Uno paralelo

Kadi Erendi, Kertu Madelene Ladva, Tiina Irula, Nele Salusaar

Kuna meie gruppid oli neid inimesi vähe, kes koolis käisid siis otsustasime mõõta ära kooli kolme korruse pikkuse, laiuse ja pindala.

Kommenteerivad:

Mart Laanpere

Lihtne ja konkreetne lahendus oli see teil. Te ei maini, kas kõik kolm koridori mõõtsite eraldi üle või piisas vaid ühe mõõtmisest - teise ja kolmanda korruse koridorid ei saa vist olla oluliselt suuremad või väiksemad esimese korruse omast. Saladuseks jäi teie lahenduse puhul ka see, kas kõik koridorid olid tõepoolest ristküliku-kujulised. Huvitav olnuks see lahendus veel erinevate rühmaliikmete poolt korduvalt üle mõõta ja vaadata, kas tulemus tuleb kõigil enam-vähem sama või kui suureks saab mõõtmisviga sellise mõõteviisiga muutuda. Kahtlustan, et erinevus mõõtmiskordade vahel oleks suurem kui 10%.


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!