Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Saue Gümnaasium / GSK

Ülesanne #8: Makett

Makett kooliruumi uuest kujundusest.

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Tiimi nimed ja liikmed-GSK, Kätriin, Grete, Saara

Miks valisite sellise kooliruumi kujundamiseks?- Valisime selle koha, sest see oli avar koht ning see tundus väga tühi olevat. Soovisime seda täiendada.

Mida tahtsite selles ruumis kõige enam muuta ja miks?-Tahtsime ruumi tuua rohkem värve ja muuta seda vähem igavamaks, sest seal veedavad paljud inimesed aega peale kooli ning kooli ajal. See oleks koolist mõnus vaheldus.

Kuidas olid rollid jaotatud tiimis st kes mille eest vastutas?-Kätriin vastutas üleslaadimiste, piltide ja kirjutamiste eest, Grete vastutas maketti, idee ja piltide eest. Saara vastutas lõppidee eest.

Millised olid projektis murekohad, raskused?-Grupiga koostöö

Millised olid projektis rõõmud, üllatused?-Kui idee hakkas lendama oli väga põnev seda kõike kirja panna.

Millised olid ootused kui valisite arhitektuuri loovtöö ja kas need ootused täitusid või kogesite pettumust?-

Ootused olid, et saab maketti meisterdada ning oma loovust arendada. Ootused täitusid.

Kuidas hindad oma valminud tööd? -Väga ilus


Ülesanne #7: Projekt

Kooliruumi uus kujundus.

Saara Lootsar
Grete Kürsa
Kätriin Kondel

Meie lõpuprojekt on vaikne istumiskoht just pigem vanematele õpilastele mõeldud. Ideekaksik on väga sarnane meie projektiga.

Kommenteerivad:

Eesti Noorte Arhitektide Liidu (ENAL) liikmed ja EKA arhitektuuriteaduskonna tudengid ning värsked vilistlased

Olete leidnud tõesti sarnase ideekaksiku. Mida sellest tööst kindlasti eeskujuks võiks võtta, on ruumi ühtsus, mis on saavutatud läbi korduvate ümarate vormide ja värvigamma. Pange tähele, kuidas on disainitud ruumi põrand, diivanite eraldaja ja ruumijagajad. Proovige sellist ühtset pilti luua ka oma töös, et tegemist ei oleks mitte lihtsalt ruumi asetatud mööbliga, vaid iga detail on teie poolt disainitud. Teie joonistuses on näha mitmeid taimestikudetaile, kas sellest võiks saada teid ruumi peamine idee? Üldjoontes on teie ruumi olemus paigas, nüüd siduge see ühtseks tervikuks.


Ülesanne #6: Eskiis

Visand kooliruumi ümberkujundamisest.

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Kuna sellel kooli poolel on rohkem vanemad õpilased, siis me ei tahaks seda väga mänguväljakuks teha. Me mõtlesime et seal võiks olla selline rahulikum koht.
Me mõtlesime et akendel võiks ees olla kardinad, sest kui päike paistab, siis ei ole seal mõnus õppida, sest sa ei näe midagi. Me mõtlesime, et sinna võiks panna võrkkiige, aga me pole veel kindel, kus kohas see olla võiks. Pildi peal see valge redeli moodi asi võiks olla mõni koht kus istuda. Aga kuna sa pead sinna ronima siis sa natuke liigutad ennast ja seal peal istumiseks on vaja natuke pingutada, et sa alla ei kukuks. Seal saab istuda rohkem kui 1 inimene, sest seal on nagu mitu "korrust."
Siis on pildi esiplaanil tumesiniselt pandud mingi istumise koht, kus suuremad saavad istuda ja väiksemad saaks seal all nagu koopas olla rahulikult. Ma mõtlesin, et seina peal võiks olla veel joonistused. Nende vaatamiseks tuleks püsti tõusta, et neid korralikult näha. See tähendab, et saab natuke sirutada.

Kommenteerivad:

Eesti Noorte Arhitektide Liidu (ENAL) liikmed ja EKA arhitektuuriteaduskonna tudengid ning värsked vilistlased

Teie ideed, kuidas luua ruumi nii, et see soodustaks liigutamist, on väga huvitavad. Samuti on väga leidlik mõte, kuidas luua erinevaid puhkealasid koobastest avatumate astmeteni. Julgustan teid oma uute lahendustega ruumi täitma, eemaldades seal seni olnud toolid-lauad ja luues täiesti uue puhkamismaastiku, kus leidub nii koopaid, turnitavaid kohti, kui samuti ka pindu, mis toimivad laudadena, et luua üks terviklik lõõgastumisala.


Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Nimeta valitud koht koolimajas: Vana puhvet

1. Miks on see koht koolimajas oluline? Mille poolest peavad ilmselt kõik koolimaja igapäevased kasutajad seda tähtsaks? Kas kool ilma selle kohata oleks võimalik / milline oleks kool ilma selle kohata?

Seal on lauad ja toolid ning vaikne keskkond peale tunde õppida. Kool oleks ka ilma selleta võimalik, aga see annab meie koolile lisaväärtust ja ruumi.

2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad? Kas kasutajaskond on mitme kesine (õpilased, õpetajad, tüdrukud, poisid, eri vanuses, eri huvidega)? Või ühekülgne? Mida seal tehakse?

Seda kasutavad algklassid, kes ootavad huviringe või vanemad õpilased õppimiseks. Õpetajaid seal ei näe tavaliselt.

3. Vaatle kohta 10 minutit. Mitu inimest loendad? Kes nad on? Mida nad teevad? Kirjuta üles vaatluse teostamise kellaaeg. Kuidas võis kellaaeg vaatlustulemusi mõjutada?

Mitte palju. Umbes 7 inimest. Vaatlesime kell 13.13. Praegu olid seal ainult algklassid, kellel oli just koolipäev lõppenud. Kellaaeg kindlasti mõjutas seda, sest vanematel veel käivad tunnid.

4. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas? Proovi leida sõnad, mis ei ole väga tavalised, mis annavad edasi emotsiooni (tunnet) ja mida ei saaks öelda kooli teiste ruumide kohta. Need sõnad ei pea olema ainult positiivsed (head).

Naturaalne, tühi, vaikne

5. Kuidas siin liigutakse? Millise tempoga? Millistes suundades? Parimaks kirjeldamiseks joonista ka skeem.

Inimesed enamasti istuvad paigal. Kui liigutakse siis garderoobide poole, et koju minna. Inimesed on enamusajast koos sõpradega ja tempo on aeglane ning rahulik.

6. Kas ruum tundub mõjutavat siin aega veetvate või siit läbi liikuvate inimeste asendeid või liigutusi? Kuidas?

Kindlasti. Siin on väga tühi. Paar lauda ja nende ümber toolid. Toolidki ei ole väga mugavad.

7. Milline on selle koha sisustus? Kas sisustus on kooskõlas siinsete tegevustega? Või vastuolus? On midagi puudu? On midagi üle?

Sisustus on lahja. Hallid seinad ja koledad lauad ning toolid. Kindlasti võiksid mugavamad õppimisviisid olla. Üle ei ole otseselt midagi, kuid puudu on palju.

8. Kuidas see koht kõlab? Milliseid hääli on siin kuulda? Kuidas inimesed räägivad? Millest nad räägivad?

Kõik kajab. Juttudest ei ole eriti aru saada, sest kui räägitakse siis läbisegi. Siiski on rääkimine ja vaikimine tasakaalus, mis muudab selle koha eriliseks. Inimesed proovivad vaiksemalt rääkida ja vanemad manitsevad nooremaid ka proovima.

9. Mismoodi siin lõhnab? Kui esimese hooga tundub, et ei lõhnagi, püüa keskenduda, ringi liikuda, oma nina kogu võimekus proovile panna. Kas see lõhn on siin alati?

Sellel kohal on oma kindel lõhn. EI usu, et oskame seda sõnadega kirjeldada. See on midagi vanilje sarnast, aga mitte päris. Polegi varem selle koha lõhna tähele pannud.

10. Milline on valgus? Kas siin on helge või hämar? Kas see tuleneb ilmast, kellaajast või akende paigutusest ja suurusest?

Aknaid on rohkesti ja need on suured. Laevalgustusest polegi otseselt midagi kasu. Enamus valgust tuleb akendest. Kindlasti lisaksime paar lampi juurde, et valgust isegi juurde saada.

11. Kuidas sa ennast siin tunned? Proovi täpsustada, miks näiteks hästi, kehvasti, mugavalt vmt.

Tunneme end veidi ebamugavalt. Kõik on vaikne ja tühi. Samas on siin kodune tunne, sest siiski see on meie kool ja me oleme siin põhimõtteliselt ülesse kasvanud.

12. Mõõda see koht ära. Joonista plaan. Märgi juurde ka ruumi kõrgus.
Ruumi laius oli 7m, pikkus 3m ja kõrgus sammuti umbes 3m.

Kommenteerivad:

Eesti Noorte Arhitektide Liidu (ENAL) liikmed ja EKA arhitektuuriteaduskonna tudengid ning värsked vilistlased

Ann Kristiin:

Olete leidnud koolis väga olulise koha, kus puhata ja vaikselt lõõgastuda. Teie analüüs on põhjalik ja annab valitud paigast selge ülevaate isegi ise ruumi külastamata. Olete skeemi joonistamisel kasutanud toredat võtet, võttes aluseks foto ja seda ebaolulisest puhastades. Edaspidi soovitan teil kindlasti proovida plaani joonistada ka pealtvaates ja täpses mõõtkavas (näiteks 1:50 või 1:20), see on vajalikuks aluseks edaspidises disainiprotsessis, kui hakkate oma lahendusi läbi töötama.


Ülesanne #4b: Reis kooli

Uurige kooli saabumise teekondi.

Kätriin Kondel
Saara Lootsar
Grete Kürsa

See ülesanne oli meil raske. Oleksime soovinud loomingulisemalt läheneda, aga kuna keegi meist ei ole hetkel kodus, ei olnud see võimalik. Otsisime geoportaalist Eesti kaardi ja joonistasime sinna peale oma teekonnad.


Ülesanne #4a: Pst!

Kuulake, mis hääli koolimaja teeb või kuidas hääled koolimajas kõlavad.

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Seekord oli ülesanne meie jaoks raskendatud, sest aega oli vaid üks päev. Koolimajas on meil koolipäeva jooksul väga raske leida vaikset kohta. Proovisime näidata, milline lärm tegelikult koolis on. Muidugi on ka vaiksemaid hetki, aga need on tundide ajal. Peale tunde polnud meil võimalik kooli kauemaks jääda. Pidime leppima lühikese heliklippiga.

Kommenteerivad:

Kristi Kiilu

Heliklipid ongi erinevad ja nende eesmärk on ka erinev. Praegune lühike, kuid intensiivne helimaastik annab aimu aktiivsest koolipäevast, kus paljude omavahel suhtlevate õpilaste rohkem ja vähem erutatud häältest kujuneb helipilv, kõlamaastik. See on jõuline ja erk. Olete tabanud hetke, kus see on tõenoliselt intensiivsuse tipul. Kui veel midagi sarnast teete, siis salvestage pikemalt - ka sellistel intensiivsetel kõlamaastikel on oma dünaamilisus ehk loomupärane kulgemine - enne kui saabub tipphetk on rahulik algus ja lõpp peab ju ka kuidagi tekkima. Seda helimaastiku kujunemist ja kulgemist on põnev kuulata. Kui saate jälle kooli, siis salvestage seda!


Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Tere!
Seekord otsustasime veidi laisemat teed minna. Saime kokku ja hakkasime arutama, kuidas oleks kõige mõistlikum kooli ära mõõta. Üks meie tiimikaaslastest tuligi siis ideele kasutada geoportaali. Ta oli seda juba varasemalt geograafia tunnis kasutanud. Vaatasime äpi läbi ja otsustasime selle kasuks. Oli päris põnev uusi interneti lehekülgi avastada ja õppida nende kasutamist.

Kommenteerivad:

Mart Laanpere

Teie nutikas lahendus sarnaneb klassikaaslaste omaga, seega soovitan lugeda nendele antud kommenteeri eespool.


Ülesanne #2b: Bioloogika!

Uurige teisi liike oma koolis.

Kätriin Kondel
Grete Kürsa
Saara Lootsar

Tere!
Me valisime seekord siis sellise lahenduse. Võib tunduda väga igav, aga iga pilt toob meile meelde toreda mälestuse. Kõik kohad on valitud just meie enda soovide ja siseringi naljade järgi. Taaskord oli koos väga põnev naljakaid aegu meelde tuletada ja uusi luua. Aitäh


Ülesanne #2a: Inimvaatlus

Avastage seosed inimkeha ja ruumilise keskkonna vahel.

Kätriin Kondel
Saara Lootsar
Grete Kürsa

Tere! Meie valisime seekord sellise teema, sest see tundus põnev lahendus. Pildistamisel sai ka palju nalja.

Kommenteerivad:

Anne Tamm-Kivimets

Hea meel lugeda, et pildistamisel sai palju nalja. Oluline on tööprotsessi nautida ja teie puhul paistab see ka piltide pealt välja. Teie poosid ja paigutused on lihtsad, aga suurepäraselt ruumi sobituvad, kohati on ka humoorikad või vähemalt teie lõbus tuju nendel piltidel on vägagi tajutav.
Toimetage samasuguse lustiga edasi!


Ülesanne #1: Tere!

Valmistage oma tiimi tutvustav liikuv gif-pilt koolimaja heas või põnevas kohas.

Kätriin Kondel
Saara Lootsar
Grete Kürsa

Me valisime muusikakooli trepid , sest see tundus lahe koht.

Kommenteerivad:

Moonika Maidre

Head aega, GSK!
Teie nüüd küll lahkute kuhugi sügavusse tulemise asemel, kuna ilmute kaadrisse seljatagant ja liigute kaugemale. Aga ehk näeme teid siis muusikakoolis sees uutes ülesannetes? Lähete midagi ettevalmistama? Põnevus on igastahes tekitatud! Ootame! Hea tiiser/treiler* on valminud! *Liikuva pildiga videoreklaam tulevase meelelahutusürituse või teose turundamiseks. See lühike eelvaade on ürituse või loomingulise projekti korraldaja jaoks hea võimalus, et meelitada publikut teosest või üritusest osa saama.