Uuri nagu teadlane.

Märka nagu kunstnik.

Mõtle nagu arhitekt.