Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Kommenteerivad: Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

Mart Laanpere on haridustehnoloogia vanemteadur Tallinna Ülikoolis, aga varem töötanud ka matemaatikaõpetaja ja koolidirektorina. Tema teadustöö haridustehnoloogia vallas keskendub kooliuuendusele digitehnoloogia toel, õpilaste ja õpetajate digipädevustele, digiõppevarale (sh. digiõpikud ja -eksamid). Ta on vedanud eest mitmeid digi-innovatsiooni projekte nii Eestis (Koolielu.ee, Samsung Digipööre, DigiÕppeVaramu) kui ka nõustanud arendusprojekte välismaal (nt. Hirvehüpe Gruusias, Tuleviku Klassiruum Moldovas).

Vääna Mõisakool, 1. – 6. klass

“Uurisime koolimaja välisukse kasutamist:

Kui palju käiakse päeva jooksul uksest sisse ja välja
Võtsime vaatluse alla kolmapäeva
Arvestasime õpetajad ja õpilased kokku
Tegime rohkelt arvutusi
Lugesime poisid ja tüdrukud eraldi kokku”


Suure-Jaani Kool, 7. klass

Lota Otsus, Heilika Ventsel, Karen Aasa, Kristel Kuldkepp

“Mõõtmiseks kasutasime villast lõnga. Koolimaja mõõtmiseks kulus 150 grammi lõnga. Meie koolimaja ümbermõõt on kaks paari käpikuid.”


Viljandi Jakobsoni Kool, 8. klass

Sten Talimaa, Karl Raudmäe

“Meie mõõtsime koolimaja ümbermõõdu ning kõrguse. Koolimaja ümbermõõdu leidsime nii ,et kõndisime tavaliste sammudega ümber koolimaja ja meie keskmiseks tuli 516 sammu ümber koolimaja.
Kõrguse saime nii kätte ,et mõõtsime koolimaja ühe külje akende pikkused mõõdulindiga ja saime ühe akna pikkuseks 1.83m. Seejärel mõõtsime akende vahel oleva valge osa pikkuse ja saime 1.45m.
Küljel on kokku 5 valget osa akende vahel ning 4 akent
Tehe: Valgete osade kõrgus kokku 5×1.45(m) =7.25(m)
Akende kõrgus kokku 4×1.83(m) =7.32(m)
Halli osa kõrgus 1m
Kokku: 7.25(m) +7.32(m) +1(m) = 15.57(m)
Kooli kõrguseks saime 15.57(m)”


Salme Põhikool, 8. klass

Liis-Marel Aak, Erika Filippov, Eva Mihkelson, Keidi Rand

“Kuna meie koolis on neli ühepikkust koridori siis otsustasime mõõta nende pikkuse, laiuse ja arvutada nende pindala. Koridori pikkuse mõõtmiseks kasutasime Keidi pikkust (168 cm), koridori pikkuseks saime täpselt 17 Keidit, mis on 28,56 m. Laiuse otsustasime mõõta Eva jalalaba suurusega ( 21 cm), koridori laiuseks saime 9 jalalaba ehk siis 1.89 m. Ühe koridori põranda pindalaks saime ümardatult 54 m2, ehk siis nelja koridori põranda pindala on 216 m2.
Teiseks otsustasime mahutada kogu meie koolipere 1.klassi. Nagu me arvasime jäi klassis veel ruumi üle, sest meie koolis õpib ainult 95 õpilast ja töötab 16 õpetajat. Kahjuks kõiki inimesi ja õpetajaid sel hetkel koolis ei olnud.”


Kehra Gümnaasium, 10. klass, Püramiid

Margit Oksmann, Kristjan Räbin, Albert Sikk, Ardy Kõivomägi, Anastasia Kravets

“Meie projektiks oli mõõta Kehra gümnaasiumi võimla pikkus, laius ja kõrgus. 
Teisipäeval otsustasime oma grupiga see mõõtmine ära teha. Kasutasime erinevaid mõõtmisvõimalusi näiteks tibusammud, mõõdulint jne. Isegi spagaati tehes proovisime mõõta. Tekkis ainuke küsimus – kuidas kõrgust mõõta?
Tekkis naljakas idee mõõta kõrgus mattidega mille leidsime saali palliruumist. 
1 matt oli sama pikk kui 1 spagaat. 
Mõõtsime 1 spagaadi pikkuse milleks oli 2 meetrit, õnneks matt oli ka 2 meetrit.
Alustasime matte üksteise otsa toppimisega. Koostööna saime seina äärde püsi pandud 2 matti ja kolmanda vaatasime silma järgi kas mahub või mitte. Raske oli aga tehtud sai. 
Võimla kõrgus on 6 meetrit ehk 3 mattti/spagaati.
Võimla pikkus on 24 meetrit ehk 12 spagaati.
Võimla laius on 12 meetrit ehk 6 spagaati.
Mõõdud käes pidime ka ruumala arvutama. Selleks polnud enam meil vaja spagaate teha, vaid kasutasime valemit – V = a · b · c . 
a = 6m b = 12m c = 3m
V = 6 · 12 · 3
V = 216 m^3 ehk 108 spagaati^3”


Oled jõudnud lehekülje lõppu.

Lehekülge ei leitud, vabandame!