Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Tabivere Põhikool / Püramiid

Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Valisime koolis ümberkujundatavaks ruumiks kodunduse klassi.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Kodundusklass on tõesti omapärane ruum, mida kasutatakse väga selgel eesmärgil. Aga mida võiks seal veel teha või õppida? Kas traditsiooniline lähenemine ja sisustus võiks kuidagi muutuda, rohkem ajaga kaasas käia? Millest te ise või teie klassikaaslased puudust tunnete? Need küsimused võiksid edasises töös läbi mõelda, sest arhitekt peaks alati natuke tulevikku vaatama ja püüdma soove täita, isegi kui neid ei osata esmapilgul sõnastada.
Huvitav, et olete märksõnadena toonud välja üsna vastandlikke mõisteid - ebamugav ja hubane, igav ja erinevad asendid/palju liikumist. Ka teie liikumise skeem on huvitav - kas tõesti liigutakse ainult ühte pidi ja mööda ääri ringi ehk ei kasutata otseteid? Aga mis on selles ruumis eriline ja väärtuslik, mida tasuks veelgi rohkem võimendada?


Ülesanne #4a: Pst!

Kuulake, mis hääli koolimaja teeb või kuidas hääled koolimajas kõlavad.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Me valisime need helid sellepärast, et neid helisid kuuleb siin koolimajas kõige rohkem. Osad helid on väga ebamugavad, näiteks kui jalanõuga nühitakse vastu maad ja tuleb vastik kriuksuv heli. Koolimajas kuuleb kõige rohkem uste paugutamist ja lävepakule astumist. Meeldiv heli oli vee jooksime.

Kommenteerivad:

Kärt Tomingas

Ilusasti rütmistatud kompositsioon pildist ja helist. Toimis. Kas on olemas ka mingi heli kooliruumis, mida võib pidada haruldaseks?


Ülesanne #3a: Suurushullus

Mõõtke koolimaja ära.

Karl-Sander Järvela, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Mõõtsime Gretteli pöidlast väikese sõrmeni ja see oli täpselt 20 cm. Läksime kooli raamatukokku, kus oli raamatuid erinevatel riiulitel. Meie valisime huumori ja õppekava toetava kirjanduse riiuli. Seal oli huumoriajakirju ning õpperaamatuid. Riiul on küllaltki vana, aga kasutuskõlblik. Riiul on umbes 40 aastat vana. See on halli värvi ja sellel on neli riiulit. Riiuli mõõtmed on 140x40 cm.

Kommenteerivad:

Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

Arvandmed on alati huvitavad, nendega saab põnevaid mänge mängida. Samas pole sugugi mitte kõik andmed alati kellelegi kasulikud. Teie vastuses sisaldus näiteks riiuli vanus (40 a) ja sisu (huumori- ja õppekirjandus), millega antud ülesande püstituses pole midagi peale hakata. Kujutage ette, kui peaksite matemaatika eksamil lahendama ülesandeid, milles on lähteandmeid mitu korda rohkem kui lahendamiseks vaja - see ajaks ka oskaja segadusse. Aga oluline on see, et teile antud mõõtmisülesanne sai lahendatud, tublid!


Ülesanne #2a: Inimvaatlus

Avastage seosed inimkeha ja ruumilise keskkonna vahel.

Järvela, Karl-Sander, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra

Seda ülesannet oli lõbus teha, sest muidu ei pane tähelegi, kui palju erinevaid istumise ja seismise asendeid on.

Kommenteerivad:

Anne Tamm-Kivimets

Teie joonistatud kujudel torkavad esmalt silma inimeste pead, pikemal vaatlusel tunduvad ka kujud tervikuna hästi väljenduslikud. Tekib huvi, et mis tunded ja mõtted nendes peades on :)
Ütlete, et seda ülesannet oli lõbus teha! Seda on näha, olete lähenenud mänguliselt ja leidnud erinevaid kohti koolimajas ning pööranud tähelepanu ka ruumis leiduvatele väiksematele esemetele. Siit võiks edasi mõelda, et miks just need esemed (kell, ajakirjad) Mida need teie jaoks tähendavad?


Ülesanne #1: Tere!

Valmistage oma tiimi tutvustav liikuv gif-pilt koolimaja heas või põnevas kohas.

Järvela, Karl-Sander, Grettel Pahurin, Sandra Peedo, Keili Rampe, Ferenc Šrof, Mihkel Vahtra,

Tere, kooliruum!