Sorteeri:

Tiim

/

Ülesanne

Pähklimäe Gümnaasium / Arhicrab

Ülesanne #5: Käik objektile

Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs.

Ksenija Okuneva, German Luzin, Kristina Kutuzova, Nikolai Sovetnikov, Sofija Farbtuh, Uliana Aseeva

1. Miks on see koht koolimajas oluline? Mille poolest peavad ilmselt kõik koolimaja igapäevased kasutajad seda tähtsaks? Kas kool ilma selle kohata oleks võimalik / milline oleks kool ilma selle kohata?
Ükski kool ei saa raamatukoguta läbi ajada. Igas koolis see on koht, kus õpilaed täiendavad oma teadmisi kas raamatutest või netist. Koolitöötajad kasutavad seda üsna tihti ka, sest siia on pandud kooliarvutid. Seda kohta peetakse tähtsaks sellepärast, et vahetunnide ajal see on kõige vaiksem koht koolis ning igaüks saab seal rahulikult oma asjadega tegeleda. Ilma selle ruumita ei saaks mõned õpilased vahetunni ajal piisavalt puhata ja tunniks vajalikku infot leida.

2. Kes seda kohta kõige rohkem kasutavad? Kas kasutajaskond on mitmekesine (õpilased, õpetajad, tüdrukud, poisid, eri vanuses, eri huvidega)? Või ühekülgne? Mida seal tehakse?

Kõige rohkem kasutavad raamatukogu ikka õpilased, need kes algklassides õpivad, kui ka gümnaasiumi lõpetajad. Noortele lastele meeldib rohkem erade piltidega raamatuid lehitseda. Vanemad õpilased aga kasutavad raamatukogu vaikust et tunnideks valmistuda (kas midagi korrata või täpsustada mõned faktid). Meie koolis näiteks täppisteaduste olümpiaadite osalejad eelistavad just siin võistlusteks valmistuda. Mõnel ajal tulevad siia ka õpetajad, kes vajavad kas midagi printida või siis teist tööd arvutiga teha. Mõned õpetajad ka võtavad raamatukogust raamatuid, et tunnid natuke põnevam korraldada või lihtsalt õpilastele selle raamatu näidata ja siis soovitada.

Vaatle kohta 10 minutit. Mitu inimest loendad? Kes nad on? Mida nad teevad? Kirjuta üles vaatluse teostamise kellaaeg. Kuidas võis kellaaeg vaatlustulemusi mõjutada?

Raamatukogus oli 15 inimest. 6 neist olid algklasside õpilased, kes tegid kodutööd pärast kooli ning üks õpetaja, kes printis midagi. Veel oli kolm last 9. klassist, nad joonistasid projekti tööd. Ja 5 ülejäänud olime meie. Vaatlus toimus kell 12.45, kui me teeksimeseda varem, siis ei oleks istunud väikesed lapsed, sest neil oleksin tunnid. See ka oli vahetunni algus ja seepärast raamatukogus olid need, kes istusid seal eelnev tund, aga kui teostaksime vaatlust 15 minuti pärast, siis oleksid need, kes valmistuksid uueks tunniks.

3. Millised kolm erilist sõna kirjeldaksid just seda kohta koolimajas? Proovi leida sõnad, mis ei ole väga tavalised, mis annavad edasi emotsiooni (tunnet) ja mida ei saaks öelda kooli teiste ruumide kohta. Need sõnad ei pea olema ainult positiivsed (head).

Minu arvates, raamatukogu saab kirjeldada kui vaikuse, teadmiste ja korra japühamu. Raamatukogu see on koht, kus teadmised on tulletutud raamatute kujul. Selles kohas alati võimutseb puhtus ja kõik on korras sest igal raamatul on oma koht.

Kuidas siin liigutakse? Millise tempoga? Millistes suundades? Parimaks kirjeldamiseks joonista ka skeem.

Meie raamatukogu on üsna väike, aga see ei sekku liikumise eest. Raamatukogus koik õpilased liiguvad aeg luubis. Meie raamatukogus on neli lauda ja nad ei anasta palju ruumi ja seepärast oleks piisavalt ruumi vaba liikumiseks.
Kas ruum tundub mõjutavat siin aega veetvate või siit läbi liikuvate inimeste asendeid või liigutusi? Kuidas?

Minu jaoks, mööbel see ruumis mõjutab asendusi, sest raamatukogus on palju istekohti.

4. Milline on selle koha sisustus? Kas sisustus on kooskõlas siinsete tegevus- tega? Või vastuolus? On midagi puudu? On midagi üle?

Sisutus on kooskõlas tegevustega, sest on 18 istmet, kus saavad lapsed oma tööga tegelda või lugeda. On ka palju erinevaid raamatuid ja õpikuid. Aga on üsna vähe arvuteid, ainult 2 ja oleks tore, kui neid oleks rohkem.
5. Kuidas see koht kõlab? Milliseid hääli on siin kuulda? Kuidas inimesed räägivad? Millest nad räägivad?

See on niisugune ilus koht, kus peab olema vaikus, aga samal ajal võime kuulata ka inimeste mõtted erinevuste küsimuste kohta. Inimesed alati räägivad summutatud häälega ja kui kedagi rikub vaikust või tasa vestlus, siis kõik pööravad tähelepanu nendele. Inimesed võivad rääkida nii kodutöödest kui ka huvitavatest raamatutest.

6. Mismoodi siin lõhnab? Kui esimese hooga tundub, et ei lõhnagi, püüa keskenduda, ringi liikuda, oma nina kogu võimekus proovile panna. Kas see lõhn on siin alati?

Siin võivad olla erinevad lõhnad, aga alati siin seisab see maitseline paberi ja uue raamatu lõhn. See lõhn meeldib enam-vähem kõigile.

7. Milline on valgus? Kas siin on helge või hämar? Kas see tuleneb ilmast, kellaajast või akende paigutusest ja suurusest?
Siin on tööpäeval alati valge. Sest aknad on väga suured ja hõivavad täesti ühe seina. Kui aga on halb ilm siis lülitakse sisse kõike lampe, mis saavad hästi asendada päikese valgust.
8. Kuidas sa ennast siin tunned? Proovi täpsustada, miks näiteks hästi, kehvasti, mugavalt vmt.
Ma tunnen siin ennast hästi, sest siin ei ole nii lärmakas, ei karju lapsed ja keegi ei saa sind juhuslikult lükata.

Kommenteerivad:

Arhitektuurikooli õpetajad

Tänan, olete valinud huvitava ruumi ja teinud põhjalikku jälgimistööd. Olete hästi välja toonud ruumi eripärad, millest oma projektis edspidi lähtuda saate. Eriti meeldejäävad märksõnad on vaikus ja rahu ning isegi pühalikkus, vastandudes vahetunni melule mujal koolis. Tundub, et raamatukogus on reeglid (hoida vaikust ja korda), mida kõik kohalviibijad järgivad ja austavad.

Esmapilgul tundus, et polegi palju raamatuid, kuid fotodelt on näha, et suurtele riiulitele on eraldi ruum ning teie olete valinud töötamise ruumi raamatukogus. Jäi mulje, et sellises pühalikus ja vaikses ruumis on pigem rohkem individuaalset tööd. Soovitakse olla üksi, et vaikuses keskenduda. Kuidas teile tundub, kas nelja kaupa paigutatud töölauad on soodsad grupitööks või individuaalseks tööks? Kas grupitöö toimub alati neljaliikmelises grupis?

Projekti järgmistes etappides võite mõelda, millised on teie valitud ja uuritud ruumi omadused või kvaliteedid, mida muuta või just nimelt võimedada, et ruum toetaks kasutajaid veel paremini. Näiteks, mis aitaks ruumis veel rohkem keskendumisvõimet rõhutada või vastupidi, kas ka see ruum võiks aeg-ajalt hoopis aktiivsemaid liikumisi soosida? Milline ruum või looduskeskkond aitab teil endal keskenduda?


Ülesanne #4a: Pst!

Kuulake, mis hääli koolimaja teeb või kuidas hääled koolimajas kõlavad.

Ülesanne #4b: Reis kooli

Uurige kooli saabumise teekondi.

See on meie kooli hääl ja kõige suurem tee kooli (Sillamäest!!!)

Kommenteerivad:

Kärt Tomingas

Liina-Liis Pihu

Kärt Tomingas: Tore filmike ja kahju, et nii ruttu otsa lõppes. Oleks tahtnud kuulata veel erinevaid sahinaid ja neid üksteisega võrrelda.

Liina-Liis Pihu: Huvitavalt kajastatud teekond. Tavapärane on kujutada teekonda liikumises, kuid teie olete filminud paigalseistes, olete sellega teinud pausid oma liikumisse, peatunud ning jälginud. Väga meeldiv, et olete teekonna mõtestatult erinevateks etappideks ehk kaadriteks jaganud.
Pimedast talvisest videost, kus kaadris on pigem ruum ja objektid kui inimesed, jäi mulje, et tegu pole väga inimkeskse ruumiga. Arutage, kuidas saaks teekonda või videot sellest inimsõbralikumaks muuta (pingid, valgus, mänguväljakud, värv, helid jms).


Ülesanne #3b: Inventuur

Kaardistage oma koolimaja mööbel ja sisustus.

German Luzin
Uliana Aseeva
Sofija Farbtuhh
Nikolaj Sovetnikov
Okuneva Ksenija
Kristina Kutuzova

Supellectilem (mööbel):
1. Sella (toolid):
1.1. Lignum (puust)
1.2. Mollis (pehme)
2. Ostium (uksed):
2.1. Ideo administrativa (administratsiooni: direktori jms)
2.2. Technica (tehnilised: füüsika, keemia kabinettidesse)
2.3. Ordinarius (tavalised)
2.4. Ferias (pidulik)
3. Lucerna icon (lambid):
3.1. Sphaerica (sfääriline)
3.2. Aryamougolny (ristkülikuline)
4. Mensam (lauad):
4.1. Ordinarium (tavaline)
4.2. Turpis (moderniseeritud)
5. Tabula (tahvlid):
5.1. Ordinarium (tavaline)
5.2. Turpis (moderniseeritud)

Kommenteerivad:

Tootedisainer Merike Rehepapp

Head noored! Väga huvitav mõte loetleda objekte ladina keeles. Olete ülesandele loovalt lähenenud. Samuti on nimekiri üles ehitatud nagu teadustöö. Tekib vägisi tunne, et teil on selle kõigega veel suured plaanid. Teinekord võiksite proovida sedasama nimekirja teistele tutvustada ilma tõlketa ja küsida, mis nad arvavad nende sõnade tähenduse olevat. Kui nad vastustega väga jänni jäävad, võite vihjeks mainida nende objektide päritolu ehk et kus need objektid on. Vaadake mis seoseid neil tekib.

Aitäh ja jõudu!


Ülesanne #2a: Inimvaatlus

Avastage seosed inimkeha ja ruumilise keskkonna vahel.

Ülesanne #2b: Bioloogika!

Uurige teisi liike oma koolis.

Ksenija Okuneva
German Luzin
Uliana Aseeva
Nikolai Sovetnikov
Sofija Farbtuh
Kristina Kutuzova

Me uurisime meie klassikaaslaste poosid ning joonistasime kõige hivitamaim. Pärast me kujutasime ette, et me oleme raamatukogu, lilli ja akna osad. See ongi meie tulemus.

Kommenteerivad:

Anne Tamm-Kivimets

Grete Veskiväli

Väga loomingulised olete, tublid! Kehaga läbi katsetada on väga kasulik, keskkonna ja keha seostes võivad avaneda teised perspektiivid. Ja visandamine on väga hea, see aitab edaspidigi mõtteid paremini korrastada ja esitada!
Kuna ülesanne palub uurida koolis teisi liike lisaks inimesele, siis kas teil on veel muid taimi peale selle puu fotol? Mis on selle puu lugu?


Ülesanne #1: Tere!

Valmistage oma tiimi tutvustav liikuv gif-pilt koolimaja heas või põnevas kohas.

Ksenija Okuneva, German Lužin, Uliana Aseeva, Nikolai Sovetnikov, Sofia Farbtuk, (Kristina Kutuzova - operaator).

Meie tahtsime näidata meie kooli aia ilu ja omapärat. See on ühe jope lugu, mis külastas meid kõiki ja andis meile oma soojust nagu seda annab meie kool oma õpilastele. Joonistused tagaplaanil on meie kooli õpilaste loovtööd tehtud armastusega kingituseks koolile. See kõik kujutab meie suhteid teine teise ja kooliga.

Kommenteerivad:

Moonika Maidre

Gifist areneb välja lausa filmi süžee. Olete väga osavalt oma idee sümbolistlikult edasi andnud. Kaamera fookus on alguses suunatud mitteolulisele nt kaadrist lahkuv tüdruk, mis tekitab jopevahetuses segadust. Sealt edasi on juba väha sujub kaameratöö ja idee tuleb kenasti esile. Ilus, läbimõeldud ja sügavamõtteline teos.